Lärarkritik mot Helsingfors nya praxis för understöd

Enligt Niclas Grönholm, direktör för svenska servicehelheten vid Helsingfors stad, vill främja öppenhet och transparens genom att skärpa kontrollen av de svenska skolfonderna. Bild: Mika Ruusunen/SPT

Helsingfors stad har tagit över kontrollen av testamenterade pengar avsedda för svenska skolor. Ledningen vid stadens fostrans- och utbildningssektor betonar att det handlar om att främja öppenhet och transparens.

De svenskspråkiga skolorna i Helsingfors har tidigare haft egna bankkonton som har använts för insättningar av fondpengar som härstammar från testamenten och donationer. Medlen förvaltas av Svenska ku...