Lärarfacket varnar för rörig skolstart

Enligt OAJ för också digital inlärning, elevernas ökade specialbehov och det ökade antalet elever med invandrarbakgrund med sig ytterligare utmaningar. Bild: Tor Wennström

Cirka 400 000 barn och unga inleder skolåret i grundskolan eller gymnasiet med den nya läroplanen. Undervisningensgrupperna blir större samtidigt som resurserna minskar.

Ändringarna i läroplanen betonar bland annat mer dialog, aktiv inlärning och kodning.

Samtidigt ökar nedskärningarna inom utbildningssektorn, permitteringar av lärare och omfattande samarbetsförhandlingar på pressen hos lärarna, enligt lärarfacket OAJ. Enligt lärarfacket har cirka 1 800 lärare i grundskolan och gymnasiet samt barnträdgårdslärare permitterats eller tvingats till obetald semester.

Omfattande samarbetsförhandlingar förs också vid yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet.

Enligt OAJ för också digital inlärning, elevernas ökade specialbehov och det ökade antalet elever med invandrarbakgrund med sig ytterligare utmaningar.

Enligt lärarfackets uppgifter har antalet grundskolor minskat med hälften under 25 år vilket innebär att klasstorlekarna är större än tidigare och att allt fler elever med specialbehov undervisas i vanliga grupper. 

Ombudsman Jens Mattfolk på Finlands svenska lärarförbundet FSL ser vissa orosmoln inför hösten, men tror ändå inte att skolstarten blir kaotisk.

– En ny läroplan medför alltid förändringar, och utmaningarna blir ännu större nu när antalet lärare minskar och budgetmedlen skurits ned, säger Mattfolk.

Vilka är de största förändringarna i den nya läroplanen?

– Det handlar om nyansskillnader. Man frångår i viss mån den traditionella katederundervisningen. Läraren blir snarare den som erbjuder inlärningsmiljöer och visar eleverna hur de själva kan ta in information. För eleverna blir det mer egen inlärning i smågrupper. Man kommer också i högre grad att undervisa utifrån fenomen och teman som kan behandlas i många olika läroämnen samtidigt. Om temat till exempel är vatten tas vatten upp ur olika synvinklar i biologi, kemi, fysik och geografi, säger Mattfolk.

Ser FSL risker med att ge eleverna större ansvar för sin egen inlärning?

– Det är klart att det är en krävande situation då regeringen kraftigt skurit ned resurserna samtidigt som undervisningsgrupperna blir större. Vår uppgift är att stödja lärarna i det här läget. Hoppas den nya läroplanen ger inspiration och motivation att testa nya saker i undervisningen. Tanken är inte att uppfinna hjulet på nytt, utan att pröva nya grepp.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning