Lärarfacket: Lärare ska få minst 3 000 i grundlön

Enligt OAJ krävs nu ett löneprogram som tryggar en grundlön på minst 3 000 euro för dem som har högre högskoleutbildning. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Lärarfacket OAJ vill ge undervisningsbranschen ett lönelyft. Enligt OAJ krävs nu ett löneprogram som tryggar en grundlön på minst 3 000 euro för dem som har högre högskoleutbildning.

– Läraryrket är fortfarande populärt, men allt färre utbildar sig till lärare, vilket visar att undervisningsbranschen har förlorat sin attraktionskraft. Lönenivån och arbetsförhållandena lockar inte unga till branschen som tidigare, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Speciallärare i grundskola 2 893,93

Ämneslärare i grundskola 2 873,97

Klasslärare 2 661,09

Lärare på musikskola 2 571,53

Speciallärare i småbarnspedagogik 2 574,30

Lektor vid konstskola 2 511,78

Lärare i småbarnspedagogik 2 367,13

Källa: OAJ

OAJ vill trygga en skälig lönenivå för att garantera tillgången på kompetenta lärare i framtiden.

– Den blygsamma lönenivån i branschen är ett obestridligt problem. De som har avlagt högre högskoleexamen och påbörjar jobbet som lärare får en lön som ligger under 3 000 euro i månaden. Grundlönen borde inte vara så låg.

Lärarfacket anser att de senaste löneförhöjningarna har varit alltför anspråkslösa. OAJ kräver ett flerårigt löneprogram för att motverka eftersläpningen av lärarnas löner, speciellt i den kommunala sektorn. OAJ yrkar därtill på kompensation för de nedskärningar som konkurrenskraftsavtalet medförde eftersom avtalet har utökat arbetstiden och snuvat lärarna på semesterpengar.

– Vi vill få en kompensation för konkurrenskraftsavtalet i samband med nästa förhandlingsrond. Det finns skäl att granska både arbetstider och lönesättningen, säger Luukkainen.

Tjugo procents löneförhöjning

Luukkainen anser att politikernas retoriska avledningsmanövrar försvårar förhandlingarna om nya kollektivavtal.

– När det är lågkonjunktur heter det att vi inte har råd med löneförhöjningar och när det är högkonjunktur får vi höra att kommunerna inte har gynnats av tillväxten. Följden av detta resonemang är att det aldrig är rätt läge att höja lärarnas löner. Vi vill inte att politikerna trasslar till nästa förhandlingsrond med sådan retorik.

Lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen kräver högre löner för lärare. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Enligt OAJ ligger de privata läroinrättningarna och skolorna inte lika risigt till eftersom de har större möjligheter att bevilja lönetillägg till sina lärare.

– Grundlönen för en lärare med högre högskoleexamen ska börja på en trea.

Är det realistiskt att höja lönerna med sexton till tjugo procent för vissa yrkesgrupper?

– Visst är det realistiskt. Löneförhöjningarna ska genomdrivas stegvis. Arbetsgivarna måste höja lönerna för att visa sin uppskattning för lärarnas arbete. Vi hoppas att folket visar sitt stöd för våra krav och vi utgår från att avtalssystemet förnyas.

Luukkainen vill inte precisera vad löneförhöjningarna skulle kosta samhället ifall alla lärare fick en grundlön på minst 3 000 euro.

– Vi har exakta kalkyler på vad det skulle kosta, men jag vill inte gå in på de här siffrorna i detta sammanhang. Det är i sista hand kommunerna och staten som ska stå för kostnaderna.

Krav på lärarregister

OAJ ondgör sig också över att det för närvarande saknas tillförlitlig statistik på det totala antalet lärare i landet, vilket försvårar planeringen av lärarutbildningen och behovet av arbetskraft i undervisningsbranschen.

– Vi behöver ett lärarregister som kunde underlätta till exempel planeringen av den vikariereserv som behövs i skolorna, säger förbundsordförande Christer Holmlund på Finlands Svenska Lärarförbund.

Enligt Holmlund råder det en stor brist på behöriga lärare i matematik och fysik i de svenska skolorna, men hur stort behovet är vet man inte eftersom den tillförlitliga statistiken saknas.

Enligt förbundsordförande Christer Holmlund på Finlands Svenska Lärarförbund är endast 3 procent av den svenskspråkiga lärarkåren arbetslös. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Olli Luukkainen medger att det råder ett överutbud på vissa ämneslärare, vilket enligt honom beror på att en del läroinrättningar har struntat i Undervisningsministeriets direktiv. Hela 9,7 procent av lärarkåren gick enligt OAJ:s siffror arbetslös i juni i år. Situationen är värst för de lärare som jobbar med vuxenutbildning eller som ämneslärare i gymnasier och grundskolans klasser 7-9.

– Sommararbetslösheten snedvrider statistiken. Många skolor väljer att avskeda sina lärare till sommaren för att sedan anställa dem på nytt i augusti när höstterminen börjar. Det här är inte hållbart, säger Luukkainen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning