Lärarfacket efterlyser mer resurser till småbarnspedagogiken och hoppas på en två år lång förskola

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Lärarfacket OAJ hoppas på att förskoleundervisningen i Finland förlängs till två år.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ föreslår att förskoleundervisningen i Finland blir tvåårig och att barnen ska börja i förskolan redan som femåringar. Enligt OAJ skulle det stärka barnens lärstig och underlätta skolgången i början.

– Allt fler medborgare har fått upp ögonen för en högklassig småbarnspedagogik och för förskoleundervisningens betydelse för barnets lärstig. OAJ:s följande mål är att få alla femåringar att delta i förskoleundervisningen och att ändringen skulle ingå i följande regeringsprogram, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen i ett pressmeddelande.

– Samtidigt måste dock stödet för växande och lärande utökas, påpekar han.

OAJ uttrycker en oro för att barn som behöver stöd eller specialundervisning inte får det i tillräcklig utsträckning. Enligt OAJ behöver ungefär tio procent av barnen i en årskurs specialstöd, vilket är svårt att beakta om grupperna är alltför stora.

– Pengar spelar en stor roll för hur stöd förverkligas i förskoleundervisningen, liksom senare i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Resurser innebär tillräckligt många lärare och speciallärare samt skäligt stora grupper, säger Luukkainen i pressmeddelandet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03