Lärare vill bli bättre på att undervisa i trafikfrågor

Över en tredjedel av lärarna tycker att deras kunskaper om undervisning i trafikfrågor behöver stärkas. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Lärarna i årskurserna 7-9 behöver mer stöd än lärarna i årskurserna 1-6.

Över en tredjedel av lärarna tycker att deras kunskaper om undervisning i trafikfrågor behöver stärkas, visar en enkät som Trafikskyddet har gjort.

Trafikfostran ingår i läroplanen för alla årskurser och så gott som alla tillfrågade lärare säger sig inkludera det i sin undervisning. Fyra av fem lärare anser att det är möjligt att påverka elevernas agerande i trafiken.

Svårare bland de äldre eleverna

80 procent av lärarna i årskurserna 1-6 anser att det är lätt att inkludera trafikfostran i undervisningen. Av lärarna i årskurserna 7-9 tycker endast 56 procent det. Av dem anser så många som var femte att trafikfostran inte hör till deras arbetsbild.

– Undervisningsmiljön bland de äldre eleverna är annorlunda än bland de yngre och ämneslärarna har svårt att hitta tid för trafikfostran. Men trafikfostran är viktig också för de äldre. Man måste därför hitta sätt att stödja deras lärare och göra trafikfostran till en del av undervisningen, säger Eeva-Liisa Markkanen, planerare på Trafikskyddet i ett pressmeddelande.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46