Lärare utsätts för mobbning i skolan: "Det kan vi inte tolerera"

Bild: Kristoffer Åberg

Klotter på toalettdörrar och väggar i skolorna har flyttat ut på webben. Varje år får Finlands svenska lärarförbund FSL vetskap om att någon elev har skrivit kränkande saker på sociala medier om någon lärare.

Nästan varannan lärare får utstå osakligt bemötande eller mobbning i skolan.

– Det kan vi inte tolerera, säger Christer Holmlund, ordförande för FSL.

Nidbilder och glåpord sprids i Whatsapp-grupper och på sociala medier. Situationen är svår för skolan eftersom fenomenet sker utanför skolans gränser på fritiden.

– Vi vill öppna upp en debatt kring osakligt bemötande, säger Holmlund.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har samlat in lärarnas åsikter om arbetslivet. Enligt den senaste Arbetslivsbarometern känner sig många lärare stressade. De upplever sämre arbetsglädje och har blivit osakligt bemötta.

År 2017 upplevde alltså 42 procent av lärarna och skolledarna inom den grundläggande utbildningen sig mobbade eller osakligt bemötta av eleverna. 31 procent berättar att de får liknande bemötande från vårdnadshavarna.

– Det är följd av en viss samhällsutveckling. Föräldrar ser skolan som något mer än bara en kunskapsförmedlare. Därför har lärarna fått fler arbetsuppgifter. När skoldagen tar slut förväntar sig föräldrar att lärarna ska vara tillgängliga på Wilma. Lärarnas kollektivavtal beaktar inte detta merarbete, säger Holmlund.

Flera lärare rapporterar om att lärarsystemet Wilma äter upp deras fritid. På Wilma kan det komma osakliga meddelanden sent in på kvällen.

– Man måste göra upp regler för hur man kommunicerar på Wilma. Enligt mig är Wilma bra för anmälningsärenden. Men Wilma fungerar inte i sådana ärenden som kräver en dialog. Det är lätt hänt att det sker missuppfattningar eller att ärenden spårar ut. Jag råder föräldrar och lärare att pratas vid under skoldagen i alla svårare ärenden, säger Holmlund.

Lärarförbundet vill öka trivseln i skolan och bryta en negativ trend. Den 22 augusti utlyses den riksomfattande skolfreden som lyfter fram allas rätt till en fysiskt, psykiskt och socialt trygg skola.

– Vi vill få stopp på ett dåligt skolklimat. Jag tror kanske inte att vi löser hela problemet under det här läsåret, men jag hoppas att vi får stopp på den negativa trenden. Tillsammans med lärare, elever och föräldrar hoppas jag att vi kan få en konstruktiv och positiv diskussion kring osakligt bemötande.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00