Lärare i relation med minderårig friades i rätten

Den lärare som stått åtalad för att ha haft en relation med en 17-årig elev har friats.

Rätten ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för att mannen utnyttjat sin ställning som lärare.

Enligt Egentliga Finlands tingsrätt var läraren och eleven eniga om att mannen inte pressat eleven till ett förhållande. Läraren stod åtalad för sexuellt utnyttjande.

Mannen bestred åtalet och varken eleven eller föräldrarna hade några straffyrkanden.

Rätten hemligstämplade rättegångshandlingarna, men polisen har tidigare informerat om att läraren och eleven misstänktes ha ett förhållande. Det har skett på en skola i Åbotrakten.

Det var en annan lärare som fattade misstankar och skolans rektor som slog larm.

Samtyckesåldern i sexualbrott är i de flesta fall 16 år. Men en höjd ålder på 18 år används om den äldre är i en tydligt överordnad ställning, till exempel lärare.

Terttu Utriainen som är professor emeritus i straffrätt uppger att domstolen utgått från formuleringarna i lagtexten. Då villkoren för brott inte uppfyllts har läraren friats.

Utriainen tycker att den finska formuleringen "taivuttaa", som i ordböcker bland annat översätts med att få någon att göra något eller förleda någon, är oklar. I den svenska versionen av lagtexten, som handlar om att utnyttja sin ställning som till exempel lärare, är ordet översatt till "förmå".

– Vad är det som är "taivuttaa" och hur ska det bevisas? frågar sig Utriainen.

– Grundtanken med lagen är ju nog att det inte ska finnas några sexuella förhållanden (mellan elev och lärare).

Häradsåklagare Katja Haavisto överväger att överklaga domen. Hon räknar med att kunna ge besked senare i veckan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning