Lärare i Finland har hög status

Den nya läroplanen undergräver inte de finländska lärarnas status, auktoritet eller professionella frihet.

Det säger forskaren Torbjörn Sandén, intervjuad i Pedagogiska magasinet som utges av Lärarförbundet i Sverige.Enligt Sandén, direktör för Center för livslångt lärande vid ÅA, har Finland länge betrakt...