Lärare: Alltför få lektioner i svenska vid finska skolor

Hälften av lärarna i årskurserna 7–9 säger att elevernas kunskaper i svenska har försvagats. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Svenskundervisningen i finska skolor tidigarelades så att den började i sjätte klass i stället för sjunde som tidigare. Det blev ett misslyckande, enligt en undersökning bland lärarna.

Hösten 2016 tidigarelades svenskundervisningen i så kallad B1-svenska i finskspråkiga skolor: två årsveckotimmar flyttades från årskurserna 7–9 till årskurs 6.

En undersökning som språklärarförbundet Sukol och nätverket Svenska nu låtit göra visar nu på stort missnöje med reformen bland svensklärarna i de finska skolorna.

Över 250 lärare deltog i studien. Nästan 75 procent av dem var starkt kritiska till förnyelsen, skriver Sukol i ett pressmeddelande.

Den starkaste kritiken gäller att undervisningstimmarna är alldeles för få och utspridda efter flytten av lektioner från de högre klasserna. Det skapar olika problem.

Många av lärarna lyfter fram att de ofta är tvungna att börja på nytt efter de långa pauserna i undervisningen – annars går studierna inte alls framåt. Pauserna förlängs dessutom av skolornas periodsystem: eleverna kan ha perioder helt utan svenska.

För att nå målen i läroplanen borde finska elever ha svenska två timmar i veckan, anser Sukol.

Sämre svenska

En del av respondenterna säger att reformen kunde ha lyckats om läraren som undervisar sjätteklassarna hade varit behörig. Undervisningen av B1-svenska ges ofta av klasslärare som inte har specialiserande studier i svenska eller annan kompletterande utbildning.

Hälften av lärarna i årskurserna 7–9 säger att elevernas kunskaper i svenska har försvagats. Av gymnasielärarna anser 57 procent att de studerandes kunskaper i svenska har försämrats märkbart under de två senaste åren.

Undersökningen gjordes i september och oktober. Forskaren Tero Kurki säger att svaren från lärarna var förvånansvärt lika. Man kan därför anta att de ger en rättvis bild av läget.

För undervisningen intervjuades 256 slumpmässigt valda svensklärare som undervisar i årskurserna 7–9 (196) och i gymnasiet (60) från olika delar av landet.

Rättelse 3.11 kl 6.05: Nätverket som varit med om att låta göra undersökningen heter Svenska nu, "nu" hade fallit bort i en tidigare version.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning