Lär ut religion som kunskap om olika trosuppfattningar, men låt skolan vara en fristad för barnen

Personligen är jag ytterst tveksam till om skolor ska få ha någon religiös mission över huvud taget.

Att befria barnen i al Hol-lägret eller att stänga skolor som radikaliserar och våldsbejakar är prioriterat för många. Men är det de enda uppväxtmiljöer som behöver granskas? På "We have a dream...