Lappvikens framtid som allmännyttig och hälsofrämjande miljö måste tryggas

Vi uppmanar beslutsfattare att genom internationellt samarbete ta initiativ till att skydda Lappvikens kulturarv och bevara områdets unika miljö.

Vi på Psykosociala förbundet har med stor oro följt med de senaste månadernas händelser och beslut kring Lappvikenområdet med tillhörande kulturarv och miljö. Det är skrämmande mycket som styrs av ekonomiska intressen i vårt samhälle. Vi anser att detta beslut inte får styras av ekonomiska intressen.

Helsingfors stad bör värna om den sortens allmännyttiga verksamhet som bedrivs vid Lappviken. Lappvikens område erbjuder inte endast en naturskön miljö, det representerar även en inkluderande och hälsofrämjande vardagsmiljö som främjar såväl psykisk hälsa som kulturarv.

Det krävs politisk prioritering av såväl ekologiska, ekonomiska som sociala dimensioner för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Som riksomfattande, svenskspråkig och allmännyttig mentalhälsoorganisation är vi måna om att den sociala dimensionen inte lämnas utanför hållbarhetsdebatten.

Vi hoppas att beslutsfattare gör allt i sin makt för att förhindra att Lappvikens område, och dess kulturarv och miljö, förvandlas till ett komplex där vinststrävande verksamhet går före allmännyttig verksamhet.

Vi uppmanar beslutsfattare att genom internationellt samarbete ta initiativ till att skydda Lappvikens kulturarv och bevara områdets unika miljö. Här kan Unesco bidra till överlevnaden av denna kulturhistoriska plats. Detta ligger i hela landets intresse.

En lyckad stadsplanering beaktar även invånarnas möjlighet till social delaktighet och hälsofrämjande aktiviteter. Genom att stärka social delaktighet kan staden samtidigt minska sociala ojämlikheter och främja hälsa och välfärd.

Christer Rönnlund, ordförande, Bodil Viitanen, verksamhetsledare, Psykosociala förbundet rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning