Lappvikens framtid kan vara avgjord

Helsingfors stad har länge försökt hitta ett användningssyfte för Lappvikens skyddade sjukhusbyggnader och den omgivande parken. Arkivbild. Bild: Leif Weckström/HBL-Arkiv

Helsingfors stad har tagit emot ett anbud i idétävlingen om Lappvikens framtid. Ett tävlande förslag drog sig tillbaka på målrakan.

I september valdes två olika förslag vidare till en sista rond i idétävlingen om Lappvikens framtid. Nu har tidsfristen för tävlingen gått ut och Helsingfors stad har tagit emot ett anbud från en av deltagarna.

Anbudet kommer från en grupp som kallar sig Lappvikens vår och består av företagen NREP, Oaklins Merasco, planeringsgruppen Ark-byroo, Arkitekterna Soini & Horto och Arkitektbyrån OPUS.

Gruppen vill bland annat grunda ett konstgalleri och öppna olika slag av välbefinnandeservice i Lappviken. Det har också funnits planer på en bastu, ett havsbad och eventuellt en småbåtshamn. Lappviksparken är öppen för alla i gruppens förslag.

Läs också: Två förslag tävlar nu om Lappviken – havsbad, marina och närproducerad mat på förslag

Bakom det andra förslaget som var med i idétävlingens sista skede var den allmännyttiga Y-stiftelsen, uppbackade av en rad arkitektbyråer. Förslaget kallas Lappviken 360 och siktari huvudsak på att behålla och utveckla den verksamhet som redan finns i Lappviken. I slutändan lämnades ändå inget anbud in till Helsingfors stad.

Koncernjurist Timo Mutalahti vid Y-stiftelsen säger att stiftelsens styrelse trots en lång och välgjord planering till slut valde att inte lämna in ett anbud.

– Förslaget hade förberetts väl och även fått god respons från staden men stiftelsens styrelse kom fram till att projektet är i en sådan storleksklass att det skulle ha behövts en bredare ägarbas bakom det, säger Mutalahti.

Hyresgästerna kritiska

I Y-stiftelsens förslag skulle bland annat de nuvarande hyresgästerna ha fått fortsätta sin verksamhet i Lappviken. Hyresgäster är för tillfället åtminstone andelslaget Tilajakamo, förening för psykisk hälsa Pro Lapinlahti och föreningen Psykisk hälsa Finland som är bakgrundsorganisation för Lappvikens källa, ett center för kultur och psykiskt välbefinnande.

Bild: Mikael Bobacka

Hyresgästerna ställer sig kritiskt till Y-stiftelsens besked att tillsvidare dra sig ur tävlingen i ett pressmeddelande på fredagen där de bland annat frågar sig vilka intressen som i själva verket styrt Y-stiftelsens beslutsfattande. Hyresgästerna påtalar också att Y-stiftelsen är en allmännyttig organisation medan bakgrundskrafterna till det andra förslaget är fastighetsinvesterare vars verksamhet baserar sig på vinstintressen och kan bli kortvarigt i Lappviken.

– Lappviken 360-förslaget betjänar stadens invånare på lång sikt men äventyras nu i och med Y-stiftelsens beslut, skriver hyresgästerna.

De nuvarande hyresgästerna vänder sig till stadsmiljönämnden och påpekar nämndens ansvar att se till att tävlingens ursprungliga målsättningar, skyddandet av byggnaden och parken och den för stadsborna öppna verksamheten blir verklighet.

Slutgiltigt beslut under 2020

Timo Mutalahti bekräftar att Y-stiftelsens förslag har tagits fram i samarbete med de nuvarande hyresgästerna och säger att hyresgästernas frustration över beslutet att hoppa av idétävlingen är förståeligt.

– Vi förstår de nuvarande hyresgästernas besvikelse över att det gick så här. Samtidigt är vi öppna för att fortsätta utveckla projektet om det finns möjligheter till det i ett senare skede, säger Mutalahti.

Idétävlingens jury, som leds av stadens tjänstemän, kommer nu att förbereda ett förslag till stadsmiljönämnden utifrån det inlämnade anbudet. Nämnden kommer troligtvis att ta frågan i behandling i mars 2020, meddelar Helsingfors stad. Stadsfullmäktige väntas fatta ett beslut om Lappvikens framtid ännu under det pågående året.

Lappvikens sjukhus byggdes år 1841 och är Finlands äldsta mentalsjukhus. Både huvudbyggnaden, ritad av Carl Ludvig Engel, och den omgivande parken är skyddade. Sjukhusverksamheten pågick i Lappviken ända fram till 2008. Helsingfors stad hyrde ut sjukhusbyggnaden tillfälligt år 2015 till olika föreningar som ordnat verksamhet och evenemang med anknytning till kultur och psykisk hälsa i Lappviken.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning