Lantmusen och stadsmusen

Ändå kan jag inte låta bli att bli arg då jag ser den nyaste av de vallgravar vi har blivit så bra på att gräva: den mellan landsbygd och stad.

"Förr i tiden frågade man: Hur många bönder behövs det att hålla en finländare vid liv? Nu frågar man hur många finländare behövs det för att livnära en bonde?" Så inledde jag på åttiotalet en intervj...