Lännen Media: Satsa på existerande järnvägar i stället för att bygga nytt

Det finns drygt 100 ställen längs landets järnvägar som tvingar tågen att köra långsammare än vad som annars skulle vara möjligt, säger Rolf Jansson, vd vid VR.– Bild: SPT

Det skulle vara viktigare att fort få i gång en grundreparation av existerande järnvägsnät än att debattera om man kan börja bygga nya förbindelser under nuvarande regeringsperiod enligt VR:s vd Rolf Jansson.

– Att bygga nya järnvägar är så pass stora projekt att de oundvikligen tar många år att genomföra, säger Rolf Jansson, vd för VR till Lännen Media på fredagen.

Han efterlyser därför snarare snabba satsningar på en grundlig förbättring av de existerande järnvägarna. Det skulle förbättra tågtrafikens förutsättningar på kortare sikt.

Enligt VR skulle en satsning på 200 miljoner euro i grundsaneringar korta av resorna med i medeltal åtta minuter.

– Vi har räknat ut att får man bort de hinder som nu gör att tågen kör långsammare sparar man på kort tid 20 miljoner euro om året, säger Jansson.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning