Lännen Media: Minister kräver förbud mot webbmobbning i skolorna

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) föreslår att grundskolor och andra stadiets läroverk ska utveckla nya ordningsregler som uttryckligen förbjuder webbmobbning. Bild: Mikko Stig

Utbildningsministern vill införa ett förbud mot elektronisk mobbing i skolorna, skriver Lännen Media.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) föreslår att grundskolor och andra stadiets läroverk ska utveckla nya ordningsregler som uttryckligen förbjuder webbmobbning.

Det skulle innebära att mobbning till exempel via de sociala medierna inte längre skulle utgöra en gråzon för skolorna, utan vara en förseelse som kan leda till kvarsittning. I nuläget upplever lärare att det är besvärligt att ingripa i webbmobbning eftersom internet ofta ses om en miljö separat från skolan trots att eleverna rör sig där under skoltid.

Lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen stöder ministerns förslag.

Grahn-Laasonen utsåg i fredags en arbetsgrupp som ska hitta nya sätt att ingripa i mobbning. Arbetsgruppen har befogenheter att vid behov föreslå lagändringar. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03