Lännen Media: Kommundirektörer varnar för uppsägningar – kultur- och fritidstjänsterna i skottgluggen

Många kommundirektörer varnar för uppsägningar bland de kommunalt anställda. Lännen Media har utrett om kommundirektörerna tror att pengarna kommer att räcka till när att största delen av kommunernas skatteintäkter faller bort i och med social- och hälsovårdsreformen.

170 kommundirektörer, alltså över hälften av kommundirektörerna i Finland, svarade på undersökningen. En tredjedel av dem tror att pengarna inte kommer att räcka till för att sköta servicen. Flera kommundirektörer spår också skattehöjningar för kommuninvånarna.

– Omsättningen sjunker till under hälften och skulderna blir kvar. Alla kommuner klarar inte den här finansiella situationen. Uppsägningar kan inte undvikas, säger Uleåborgs stadsdirektör Matti Pennanen.

Kommundirektörerna spår att man kommer att spara i kultur- och fritidstjänsterna.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00