Lännen Media: En finländsk man är gravid

Ett nyfött barn på Barnmorskeinstitutets sjukhus i Helsingfors. Bild: Lehtikuva / Sari Gustafsson

En man i Finland är gravid. Det är veterligen första gången en situation av det här slaget uppstått i Finland och det leder till byråkratiska problem, skriver Lännen Media.

Det handlar om en transperson som fötts som kvinna och som inlett processen med att ändra kön. Personen hann redan få en manlig personbeteckning men bestämde sedan tillsammans med sin manliga partner att tillfälligt avbryta processen och försöka bli gravid. Det lyckades under försommaren.

Paret säger att graviditeten förlöpt väl, men att de stött på vissa byråkratiska problem. Datasystemen inom vården känner nämligen inte igen en situation där en person med en manlig personbeteckning är gravid. Därför har pappersjobbet på rådgivningen och sjukhuset krävt lite extra jobb.

Translagen väntar på enighet

Nyheten aktualiserar debatten om en ny translag.

– Samhället går framåt, men lagstiftningen hänger inte med, säger Tuula Haatainen (SDP) om nyheten.

Haatainen är ordförande för social- och hälsovårdsutskottet.

Finland är det enda nordiska landet som förutsätter att en transperson är steril för att få byta kön. FN har rekommenderat att kravet ska slopas. Men regeringen är inte ense i den här frågan.

– Som ansvarig minister har jag beredskap att föra frågan vidare genast om en gemensam politisk vilja finns, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C).

Saarikko säger att lagen beretts i ministeriet en längre tid, men processen har inte avancerat i och med att enigheten saknats.

Haatainen säger att en lagmotion är på gång i social- och hälsovårdsutskottet och att förslaget kan tas till behandling om majoriteten av utskottsmedlemmarna är för det. 

Fakta

Mångfald av termer för mångfald av kön

Utöver den traditionella indelningen män–kvinnor talas det nuförtiden allt mera om en mångfald av kön.

Transperson är ett samlingsbegrepp som avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för personen vid födseln. Det centrala är personens egen upplevelse.

En intergenderperson, även kallad transgender(ist) är någon som definierar sig som varande emellan, i båda, eller bortom de traditionella könen.

Enligt en uppskattning är omkring en halv procent av befolkningen transpersoner. Av dem är upp till 40 procent intergender.

Källor: Seta, Regnbågsankan

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning