Långtradarna kan bli nästan tio meter längre – den tillåtna längden blir 34,5 meter

Den 21 januari tillåts längre fordonskombinationer. Bild: SPT / Mikael Sjövall

Snart tillåts längre fordon och kombinationer på vägarna, samtidigt blir säkerhetskraven strängare.

Den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer på vägarna ökas från 25,25 meter till 34,50 meter, skriver Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande. Den tillåtna vikten ökar ändå inte, utan är fortfarande 76 ton. Samtidigt tillåts nya typer av fordonskombinationer.

Den högsta tillåtna längden för andra fordon än bussar ökar från 12 till 13 meter, medan olika släpvagnskombinationer också får vara längre än förut. Samtidigt införs strängare krav på både vändbarhet och säkerhetssystem för långa kombinationer.

Transport- och kommunikationsverket Traficom kan också i fortsättningen bevilja temporära undantagstillstånd till fordonskombinationer som överskrider de allmänt tillåtna gränsvärdena. Statsrådets förordning träder i kraft 21 januari.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46