Arbetslösa kan få pension i maj

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Långtidsarbetslösa kan börja ansöka om pensionsstöd i maj, uppger FPA. Pensionsstödet är en ny förmån som skapades i samband med Lex Lindström-lagen.

Målet med lagen är att äldre långtidsarbetslösa som befinner sig i en speciellt svår situation ska få gå i pension.

FPA börjar betala ut stödet tidigast i juni. Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen, det vill säga 760 euro i månaden.

Förmånschef Pirjo Raute uppskattar att kring 5 300 kan få pensionsstöd.

– Stödet betalas ut tills personen börjar få till exempel arbetspension, säger Raute.

Det finns även en rad krav som bland annat kopplade till den sökandes ålder och hur länge hen har varit arbetslös. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46