Längtan till landet som icke är

Bild:

Ända sedan 1700-talet har finländare utvandrat i grupp och försökt organisera idealsamhällen i alla världsdelar. Efter den första tidens entusiasm har glöden alltid falnat och intrigerna tagit över."B...