Långt liv, kort konst - den rikssvenska recensenten tvekar inför finlandssvensk klassiker

Bild:

Lars Gustafsson kallade ”På moln stod du!” för ”ett av de största, mest oförstörbara mästerverken i den svenskspråkiga lyrikens historia.” Överord? Hufvudstadsbladets kritiker "bläddrar fram och tillbaka, och förblir ungefär lika förbryllad, men stryker under fina verser" gör han också.

Ars longa, vita brevis. Den latinska satsen (översatt från grekiska) tonar en aning ironiskt jämte Josef Julius Wecksell (1838-1907): långt liv, kort konst, frestas man säga i sammanhanget. Fyrtiotvå...