Långt från ord till handling

Hur länge ska vi stillatigande acceptera att svenskan allt oftare ”glöms bort”?

På julafton sände Yle TV1 Ekumenisk jul 2018 från Åbo domkyrka. Temat var mobbning och utanförskap. Alla representanter för de olika religiösa samfunden och även programmets gästtalare talade sig varm...