Långköraren gick igenom – De gröna ska arbeta för en legalisering av cannabis

De Gröna valde även ny partiledning under kongressen. Från vänster: partifullmäktigeordförande Silja Keränen, vice ordförande Atte Harjanne, ordförande Maria Ohisalo, vice ordförande Iiris Suomela, vice ordförande Hanna Holopainen och partisekreterare Veli Liikanen. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Under helgens partikongress godkände De Gröna en motion om att arbeta för att tillåta användning, innehav, tillverkning och försäljning av cannabis i Finland.

Cannabisfrågan är ingen nykomling på De Grönas partikongress, men nytt för i år var att partiet nu tog steget från avkriminalisering till legalisering.

Ännu i fjol slutade motionen om att legalisera bruk av cannabis i Finland i att partiet höll fast vid sin tidigare linje, alltså att man ska arbeta för en avkriminalisering men inte en legalisering. Partiet slog ändå fast att man även bör utreda effekterna av en legalisering.

Som väntat fanns förslaget om att tillåta bruk, innehav, tillverkning och försäljning av cannabis med även bland årets motioner.

Partistyrelsen ville i sitt förslag fortsättningsvis hålla fast vid termen avkriminalisering. Efter en mycket jämn omröstning fick partistyrelsens försiktigare inställning ändå ge vika för arbetsgruppens förslag. Rösterna föll 183-181.

Avkriminalisera eller legalisera

Olikheterna mellan termerna är att en avkriminalisering, till skillnad från legalisering, inte tillåter försäljning och fritt innehav av stora mängder cannabis. Däremot skulle en avkriminalisering innebära att användning, innehav av små mängder och odling för eget bruk inte längre var straffbart i Finland.

Cannabisfrågan var också ett aktivt diskussionsämne i samhället överlag under hösten 2019. Ett medborgarinitiativ om att avkriminalisera cannabis samlade då över 50 000 namn, vilket innebär att det gick vidare till riksagen.

I och med att coronaepidemin kom och tog över såväl beslutsfattningen som den samhälleliga diskussionen hamnade också cannabisfrågan i skymundan.

De Gröna med ordförande Maria Ohisalo i spetsen ska som börja arbeta för att legalisera cannabis. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Inga spelautomater i affärerna

Också Veikkaus och penningspel stod högt på agendan då partiet röstade för och emot motionerna.

Partiet slog i en motion fast att man ska arbeta för att alla Veikkausintäkter i framtiden ska gå direkt till statsbudgeten utan öronmärkning för dess förmånstagare.

De Gröna är övertygade om att skadorna kring penningspel måste minskas, vilket också framkommer i motionen som godkändes genast efteråt.

I följande motion fastslog partiet att alla spelautomater utan långa övergångsperioder ska försvinna från allmänna platser som affärer och kiosker. Spelautomaterna hör enligt De Gröna enbart hemma i kasinon och spelhallar.

Vegankost som utgångspunkt

Också kosten och levnadsval fanns med bland de godkända motionerna. Partiet gav grönt ljus åt en motion om att arbeta för att alla offentliga måltider som finansieras med skattepengar enligt utgångspunkt ska bestå av vegankost, alltså varken innehålla animaliska produkter, mjölkprodukter eller ägg.

Enligt motionen borde exempelvis den offentligt finansierade skollunchen göra en totalomvändning. I stället för att utgå ifrån att veganmat är specialkost borde alla skolelever serveras vegankost, och de som vill äta animalisk kost skulle få sådan som specialkost.

Partistyrelsen gav på många punkter sitt stöd för förslaget. Styrelsen ser många fördelar med en vegankost, bland annat att klimatutsläppen i medeltal minskar med omkring 40 procent då en finländare övergår från blandkost till vegankost.

Även i denna fråga valde partistyrelsen en aningen försiktigare formulering och föreslog att partiet ska stödja och uppmuntra till en betydande ökning av serveringen av veganmat. Partistyrelsens förslag fick ändå med sina 160 röster ge vika för arbetsgruppens förslag som samlade hela 209 röster.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning