"Länge förnekade jag min känslighet"

"Utan att Pearl behöver berätta det pekar hela hennes text, oavsiktligt, mot de ömmaste punkterna i mitt samvete." Bild: Karl Vilhjálmsson

Tio år efter hustruns död öppnade Per-Erik Lönnfors hennes mapp på parets gemensamma dator. Han läste och han grät, och började skriva. I höst är han aktuell med sin nya bok om äktenskapet med amerikanskjudiska Pearl, född Evangelides.

" ' I will marry that girl.' Hela mitt liv var ett viljebetonat futurum." Så konstaterar Per Erik Lönnfors i sin nya memoarbok Öppna lådor – Minnen från ett äktenskap. Som ung ASLA-F...