Långa köer vid Nordsjö hälsostation

Hälsostationerna i Helsingfors ska få en ny servicemodell för centraler för hälsa och välfärd. Den testas just nu på hälsostationerna i Nordsjö, Tölö och Vallgård. I Nordsjö har det lett till svårigheter att få telefonkontakt med personalen och köer vid patientkanslierna.

När HBL besöker Nordsjö hälsostation kommer genast en upprörd man ur kön emot och börjar berätta. I handen håller han sin nummerlapp. Han har fått nummer 63 och siffertavlan visar 52.

– Här är alltid lång kö! Alla förklaringar jag får om varför det är så är värdelösa. Det skulle inte förvåna mig om jag får vänta i timmar, säger Sulo Koljo. Han säger att han försökt kontakta ledningen men misslyckats, att han väntat över en månad på ett samtal från hälsostationen.

Kölapp. Sulo Koljo har fått nummer 63. Han tror att han får vänta i timmar på sin tur. Bild: Kristoffer Åberg

Koljo är inte den enda som är missnöjd. Maj-Britt Norrmén har ringt HBL och berättat att hon förgäves försökt ringa Nordsjö hälsostation.

– Det är en automat som svarar. Jag har lyssnat på den på tre språk för jag ville veta om man kommer fram på något annat språk än svenska. Jag har låtit telefonen ligga på bordet en halv timme medan jag lyssnat på telefonsvararen. Det är omöjligt att komma fram, säger Norrmén. När hon inte kom fram per telefon gick hon till hälsostationen men säger att hon inte fick träffa någon.

Ringde Drumsö

Till sist tröttnade hon och ringde hälsostationen på Drumsö. Där fick hon tid på tio minuter.

– Så här får inte hälsovården fungera i Finland, säger Norrmén.

Varför fungerar inte telefonservicen på Nordsjö hälsostation, ledande överläkare Lars Rosengren?

– Den första december tog vi i bruk en ny servicemodell som har att göra med det vi kallar för centraler för hälsa och välfärd. Vi testar nu det nya servicekonceptet i Nordsjö, Tölö och Vallgård. I Nordsjö testar vi dessutom en längre öppethållning från klockan 7 till 20, säger Rosengren.

I den nya modellen (se faktaruta) har alla patienter eller klienter en egen kontaktperson på hälsostationen.

Test. Nordsjö hälsostation är med i ett test där man inför en ny vårdmodell som i framtiden ska fungera i hela Helsingfors. Bild: Kristoffer Åberg

– Nu i början när modellen körs in är i princip alla våra patienter och klienter som nya. De har ännu inte en kontaktperson. De tar därför kontakt via ett kundbetjäningsnummer som tyvärr har blivit en flaskhals i Nordsjö, vilket vi beklagar, säger Rosengren.

Klarar ni av att uppfylla vårdgarantin att ge tid inom tre dagar om patienten behöver besöka hälsostationen?

– I princip har vi inte några köer till själva servicen. Om det finns behov kan man kan få träffa en läkare samma eller följande dag. Samma gäller besök hos hälsovårdare eller fysioterapeut. Problemet har varit att själva inkörsporten, vår telefonservice, stockat till sig. Därför har vi vidtagit åtgärder och allokerat all vår tillgängliga personal som är möjlig att sköta telefonservicen. Tyvärr är dessutom en flunsaperiod på gång och en del av vår personal är sjukledig, säger Rosengren.

Enligt Rosengren får man vid behov en tid till läkare när man får kontakt med personalen.

– Det ska vara möjligt att få vård och service när behovet finns och inte efter fyra eller sex veckor. Vi strävar efter att eliminera köerna, men vi har tyvärr ännu inte lyckats komma så långt i processen att vi fått allt i servicemodellen att fungera så bra som vi planerat, säger Rosengren.

Han tror att det är fråga om veckor innan systemet fungerar och påpekar att man också vid behov kan komma till hälsostationen. Det finns patientkanslier i andra och femte våningen vid Nordsjö hälsostation.

Central. I framtiden heter det Central för hälsa och välfärd och inte hälsostation. Då ringer man till sin kontaktperson på centralen. Bild: Kristoffer Åberg

Dog i kön

Olika medier har berättat om ett dödsfall där en man kommit till hälsostationen i Nordsjö men dött i väntrummet innan han fick vård. Rosengren tillbakavisar kritiken och säger att fallet har tolkats fel i sociala medier.

– Personen som det gick så tragiskt för hade inte tagit kontakt tidigare per telefon. Det har kollats upp och det är den information jag har fått. Klienten har kommit fram till luckan och segnat ner. Det har i sociala medier tolkats som en direktföljd av att vi haft problem med att få telefonsamtalen att fungera, men så är det inte, säger Rosengren.

Vilket råd ger du till dem som inte kommer fram telefonledes?

– Om man inte kommer fram med första försöket rekommenderas att försöka på nytt. Vi har hela tiden bemanning vid våra telefoner. När man får kontakt är det sedan inte kö när det gäller produktionen av service.

Lars Rosengren påpekar att de som kommit in i den nya servicemodellen och fått en egen kontaktperson på hälsostationen har varit nöjda. I Tölö och Vallgård har man infört en elektronisk blankett som patienten fyller i som ett alternativ till att ringa.

– I Vallgård sker ungefär var tredje klientkontakt redan med den elektroniska blanketten och erfarenheten har varit väldigt god. Vårt servicelöfte är att svara på blanketten inom ett dygn men i Vallgård och Tölö har de kunnat svara redan inom två timmar. I Nordsjö har vi ännu inte den elektroniska blanketten.

Det är meningen att den nya servicemodellen med multiprofessionella team och kontaktpersoner ska införas i hela Helsingfors. Modellerna för centralerna för hälsa och välfärd testas nu och utifrån erfarenheterna utvecklas modellen. Den utvecklade modellen införs i Fiskehamnen då den nya Centralen för hälsa och välfärd öppnar 2018. Servicen från Vallgårds, Berghälls och Hertonäs hälsostationer flyttar då till Fiskehamnen.

Ny servicemodell

Den nya servicemodellen går ut på att alla klienter eller patienter utifrån servicebehov får en kontaktperson som de sedan kan kontakta direkt utan att behöva gå via kundbetjäningsnumret.

Kontaktpersonen koordinerar därefter klientens eller patientens servicehelhet.

Den professionella kontaktpersonen ingår i ett team som kontaktpersonen konsulterar i olika vårdfrågor.

Målet är att lösa klientens eller patientens ärende i ett så tidigt skede som möjligt, om möjligt redan vid den första kontakten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03