Långa arbetsdagar skadar hälsan – återhämtning är viktigt för anställda i expertyrken

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Långa arbetsdagar leder till nedsatt välbefinnande, enligt Arbetshälsoinstitutets nya undersökning. De har utrett sambandet mellan arbete och välbefinnande i expertyrken.

Arbetshälsoinstitutets rekommendation är att anställda som arbetar med expertuppgifter ges stöd och utbildning i tidsanvändning. Det är speciellt viktigt för personer i chefsposition.

– Det är bra att komma överens om gemensamma regler för personalens tillgänglighet, hantering av brådskande uppdrag och ändamålsenlig tidsanvändning. Man kan till exempel komma överens om att medarbetarna under vissa perioder måste kunna nås snabbare än vanligt. Dessa perioder uppvägs av att det däremellan finns lugnare perioder, förklarar äldre forskare Annina Ropponen vid Arbetshälsoinstitutet.

Enligt undersökningen kräver chefsarbete längre arbetstid. Ungefär var åttonde upplever att arbetet förutsätter ständig tillgänglighet och över hälften strävar efter att reagera omedelbart på e-postmeddelanden.

Användningen av smarttelefoner förlänger arbetstiden och försämrar välbefinnandet, medan möjligheten att påverka tidpunkten för arbetsdagens början och slut stärker välbefinnandet.

Starkt arbetsengagemang, gott arbetsklimat och ett meningsfullt arbete främjar välbefinnandet och minskar den totala arbetstiden.

– Dålig sömn och bristande återhämtning samt långa arbetsdagar skapar en ond cirkel. Dålig nattsömn eller nedsatt vakenhetsgrad på morgonen leder till att arbetsdagen blir längre. Då arbetsdagen förlängs, påverkas också sömnkvaliteten nästa natt och vakenhetsgraden nästa morgon, säger Ropponen.

Viktigt att vila

Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att man synliggör den arbetstid som utförs av anställda i expertyrken. Man ska se till att det finns tillräckligt med tid över för fritid, återhämtning och vila, vilket kräver organisering.

Finlands Ekonomer, som fungerar som projektets samarbetspartner, är av samma åsikt.

– Att arbetstiden har en tydlig inverkan på välbefinnandet är en fråga som bör tas på allvar. Resultatet stöder vår uppfattning att arbetstidslagen också i fortsättningen måste omfatta anställda med expert- och chefsarbeten, säger Riikka Mykkänen, chef för samhällsrelationer vid Finlands Ekonomer.

Det betonar också att anställda i expertyrken ska ha en möjlighet att påverka sina egna arbetstider.

– Ett samhälle som fungerar enligt 24/7-logiken sätter press på arbetstiderna. Bäst klarar man detta genom lokala avtal, där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kommer överens om flexibla arbetstidsarrangemang. Anställda i expertyrken är ofta starkt engagerade i sitt arbete och villiga att flexa med arbetstiden, om de också själva har möjlighet att utnyttja flexibiliteten när de behöver det, anser Mykkänen.

Forsknings- och utvecklingsprojektet "Arbetstiderna i expertyrken och deras samband med arbetet och välbefinnandet" genomfördes 2016–2017 med finansiering från Arbetarskyddsfonden. Finlands Ekonomers medlemmar och medarbetare vid ett IT-företag deltog i undersökningen och använde sig av en applikation för att registrera tidsanvändningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning