Lång väg till domar i Finland

Bild: Wilfred Hildonen

Den finska rättsstaten är stark men de långa processerna är ett problem. Är inspelade förhör och begränsad rätt att överklaga en lösning?

"Finlands bedrövligt långsamma rättssystem är en skamfläck". Så rubricerade Finlands advokatförbund sitt pressmeddelande i samband med den årliga advokatdagen förra veckan.Med finländska mått mätt är...