Lång tvist om badstrand vid Västerleden

Päivi Hovi-Wasastjerna bor inte vid badstranden. Hon är ändå orolig för utvecklingen vid just detta ställe och i större mening bekymrad för vilket exempel i stadsplanering som Esbo stad bjuder på. Bild: Leif Weckström

Ett bostadshus med allmän badstrand som gård och nästan egen anslutning till motortrafikleden. Det är den ena sidan av en affär som upprör Esbobor.

På stranden är det lätt att förstå varför någon vill bygga bostäder ett stenkast från vattenbrynet och att Esbo stad gärna säljer tomten. Hur affären än görs är det en lottovinst för köparen.

Med den fina blöta sanden sipprande ur näven är det också lätt att begripa varför de boende, inte bara de närmast sörjande i Westend, utan också längre bort i till exempel Hagalund, motsätter sig en så stor byggrätt som föreslås.

Om det planerade bostadshuset byggs så har det nästan samma omfång som den så kallade Nesteskrapan, enligt dem som kritiserar de senaste ritningarna vid Westendporten. Energibolagets massiva förra huvudkontor i Kägelviken är känt för många som kör längs Västerleden.

Under sommarmånaderna är badstranden i Esbo mycket populär. Bild: Leif Weckström

Konsthistorikern och forskaren Päivi Hovi-Wasastjerna är en av dem som ifrågasätter det kloka i att bygga så mycket på just den här tomten i Esbo.

Vad handlar den här tvisten om?

– Om en tomt vid den allmänna badstranden som nyligen sanerades för ungefär 1,6 miljoner euro. Bostadshuset som planeras är alldeles för stort.

I en större bild, förklarar Päivi Hovi-Wasastjerna, handlar det om en principiellt viktig sak. Får man bygga ett så stort hus här vid vattnet, vid en allmän badstrand med lekplats och en stor friluftsled så kan det vara fritt fram på något annat ställe.

– Det är alltså inte frågan om en rikemansstrand i Westend utan en allmän badstrand som kan gå förlorad för alltid om de planerade ingreppen blir av, säger Päivi Hovi-Wasastjerna.

Bild: HBL

Hur länge har tvisten pågått?

– Åtminstone sedan 2008. Då skulle det byggas hotell men sedan drog sig hotellkedjan Marriot undan. Nu vill man bygga bostadshus i stället.

Äldre Esbobor och kanske också andra minns att det tidigare fanns en populär bensinmack ungefär där det nu finns en allmän bilparkering. På andra sidan Westendvägen finns ett lågt kontorshus. En byggherre som ville bygga högre och större fick då nej. Men nu vill staden säga ja – på andra sidan vägen där vi står.

– Byggrätten borde vara lika för alla.

Vem är det som vill bygga på tomten?

– Det är ett företag som heter Ultivista.

Hur stor är affären?

– Processen är på gång. Vem som helst kan se att det här läget är en lottovinst för byggherren. Här är havet, parken och badstranden. På andra sidan har vi Västerleden, en motortrafikled, säger Päivi Hovi-Wasastjerna.

Kritikerna har gett staden ett alternativ, ett spa vid stranden. Bild: 1-Bildbeställning

Vad betyder detta för Esbo och alla andra som är intresserade av stadsplanering?

– Det sägs att det har betydelse vilken åsikt stadsborna har. Men är de boendes röster annat än en notering i beslutsunderlaget? Till oss har tjänstemän och politiker sagt att ta fram alternativ, då. Det har vi gjort. Vi har planerat tillsammans med de arkitekter som ritade bastun Löyly på Ärtholmen och vi har lagt fram en byggnad som är lägre, mindre och som välkomnar alla. Minns att Löyly är en byggnad som får mycket beröm utomlands.

- Huset på fantombilden motsvarar det planerade bostadshuset vad gäller omfång, säger Päivi Hovi-Wasastjerna. Bild: HBL

När kommer det ett beslut i frågan?

– Politikerna i Esbo har möte på tisdag. Efter stadsplaneringsnämnden går förslaget vidare till stadsstyrelsen och sedan vidare till de förtroendevalda i stadsfullmäktige. Mer än så kan jag inte säga om tidtabellen.

Esbo stad har nyligen snyggat upp den allmänna badstranden som tvisten handlar om.

Den populära badstranden är urgammal.

Tomten som det är frågan om ansluter både till badstranden och till Västerleden.

Först skulle här komma ett hotell men nu är det aktuellt med bostäder – som byggs fast i motortrafikleden.

Politikerna har tidigare bestämt att förverkligandet måste betyda att badstranden även i fortsättningen är öppen för alla och att tillgängligheten inte äventyras.

Stadsplaneringsnämnden i Esbo diskuterar förslaget för Westendporten på tisdag.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning