Lång process för vaccinframställning

Det är fel att använda ordet test för de undersökningar som görs när ett vaccin ska framställas.

Nu för tiden får vi rätt ofta läsa och höra om utvecklingen av vaccin mot coronaviruset. Det är förstås en viktig fråga för alla. Journalister talar om att man håller på med att göra olika test, både prekliniska (djur-) eller kliniska test på människor, eller att man håller på och testar.

Man säger till och med att de som testar vacciner är i åldern 18–55 år. Då menar man antagligen de frivilliga försökspersoner som deltar i utvärderingen av vaccinet.

SAOL definierar ordet test som: prov för utrönande av intelligens eller ett psykologiskt, diagnostiskt, medicinskt test. Alltså en ganska kort procedur.

De kliniska undersökningar som måste genomföras innan det blivande vaccinet (eller andra kemiska substanser som väntas kunna användas för att bota sjukdomar) kan användas på människor tar en lång tid att göra för att dokumentationen ska bli tillräcklig för att de medicinska myndigheterna, EMA, Fimea, FDA, ska ge ett försäljningstillstånd.

Man talar om kliniska studier, prövningar (ofta i Sverige), undersökningar. På finska kliininen tutkimus, på engelska clinical study, trial, investigation.

Jag tycker att det är viktigt att använda korrekta termer i detta sammanhang, det är ju inte fråga om något medicinskt fikonspråk utan helt vanlig svenska.

Lisbet Tamm Senior Clinical Study Manager (pensionerad)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning