Lång matematik väger tyngre än religion för att bli präst – eller språk för språkläraren

För att bli präst krävs det först att man först blir antagen till en utbildning i teologi. Från 2020 har man stor nytta av att ha goda kunskaper i matematik. Bild: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Betygen i studentexamen blir mycket viktiga vid antagningen till universiteten och högskolorna 2020. Allra mest poäng får man för studentbetyget i lång matematik – oberoende av studieinriktning.

Om drygt ett år revolutioneras antagningen till de finländska högskolorna. Studentprovet får en avgörande betydelse vid de flesta utbildningar när de bäst lämpade ska gallras fram.I vissa utbildningar...