Lång matematik har för hög status i Finland

Bild: Wilfred Hildonen

Den långa matematiken har blivit en helig ko i finländsk utbildning, på bekostnad av språk och realämnen.

"Om du klarar den långa matematiken ska du ta den. Det lönar sig med tanke på din framtid."Det var rådet jag fick när jag skulle välja kurser i gymnasiet. Utan tvivel var det välvilligt menat, och und...