Landskapsvalet kommer – ingen är redo

Landskapsvalet passar perfekt ihop med hälsovårdsreformen, som också håller på att bli ett katastrofalt misslyckande.

När president Niinistö nyligen meddelade att han ställer upp i presidentvalet nästa år märkte många att det snart igen blir dags att välja president. Men hur många av er visste att enligt planerna ska vi i samband med presidentvalets första omgång också rösta i landskapsvalet? Förutom i Kajanaland, där det har experimenterats med landskapsval ett par gånger med varierande framgång, är landskapsvalet helt nytt för alla finländare.

Datumet för valet är den 28 januari 2018. Eftersom valkampanjerna ska vara i full gång om ungefär sex månader är det bäst att gå igenom allt vi vet om landskapsvalet. Det är nämligen så pass lite att en kolumn räcker bra. Dessutom kunde någon gärna börja sprida information om landskapsvalet, eftersom regeringen inte tycks vilja göra det. Det är nästan som om den inte skulle vilja engagera folket i landskapsvalet – men så kan det väl inte vara? Det handlar ändå om att välja fullmäktige som ska leda de 18 landskapen i Finland.

Landskapen ska ta över ett stort antal ärenden från bland annat kommunerna och de kommer att ha mera makt än kommunfullmäktige. Om social- och hälsovårdsreformen förverkligas och beslutsfattandet i hela den sektorn flyttas över till landskapen blir landskapsvalet plötsligt mycket mer betydelsefullt än kommunalvalet.

Med tanke på detta skulle man kunna bli en aning orolig över hur det ska gå i januari. Varken partierna eller väljarna verkar beredda. Ur medborgarnas synvinkel finns det åtminstone två fundamentala problem, som vår politiska ledning inte verkar ta på allvar.

För det första kräver ett meningsfullt väljarbeteende en hel del motivation från väljarnas sida. De ska kunna identifiera sig med den institution som valet handlar om. När väljarna inte gör det blir valdeltagandet mycket lågt. Därför är valdeltagandet i Finland under 40 procent i Europaparlamentsval. Om inte landskapsvalets betydelse motiveras mycket bättre för de finländska väljarna kommer vi att ha enorma problem med väljarbeteendet redan i januari. Själv skulle jag inte våga anta att till exempel raseborgarna har en stark nyländsk identitet och betraktar Nyland som en väsentlig politisk enhet. För det andra är den första gången den som man minns bäst, också när det gäller politiska val.

Därför är det beklagligt, att det första landskapsvalet har slagits samman med presidentvalet. Det är i och för sig en bra idé att sammanslå valet med ett annat val för att minimera väljartröttheten, men presidentvalet är ett helt annorlunda val. Det blir förvirrande för väljarna att följa med två totalt olika kampanjer på samma gång. Dessutom kan landskapsvalet inte konkurrera med presidentvalet, där åtminstone den mycket populära sittande presidenten igen kommer att charma nationen. Däremot kommer landskapsvalet förmodligen att passa perfekt ihop med hälsovårdsreformen, som också håller på att bli ett katastrofalt misslyckande.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning