Landskapsskatten kan vänta

Landskapsskatten i anslutning till vårdreformen skapar oreda i regeringsleden. Bild: Heikki Saukkomaa - Lehtikuva

Regeringen Marins vårdreform har kommit längre än någon av föregångarna, men har nu stött på patrull i form av en politisk strid om en landskapsskatt. Time out kan vara helt rätt ifråga om ett beslut kring slutlig finansieringsmodell och skattesystem.

Valrörelsen i ett kommunalval är på förekommen anledning spretig och bred. Som vanligt har det förts en politisk debatt även på riksnivå kring ämnen som definitivt inte avgörs av fullmäktigeledamötern...