Landskapsarkitekt, inte arkitekt eller konstnär

HBL 30.11 sidan 29: I artikeln om statspriserna benämndes Gretel Hemgård arkitekt och konstnär. Den rätta titeln är landskapsarkitekt.