Landskapet Åland kunde undervisa andra regioner i Finland hur lokal stolthet främjar självförtroendet

"Man kan bara hoppas att jubileumsåret kommer att främja rikets och Ålands samarbete."

"Naturen hänvisar ålandingen till hafvet; detta är hans åker; fiske och sjöfart har från uråldriga tider varit hans hufvudnäringar. På senare tider har dock äfven jordbruket tagit uppsving och k...