Landskapen skakar regeringen

Bild: Martti Kainulainen

I elfte timmen börjar krav ställas på ändringar i landskapsreformen. Många skulle helst av allt skrota hela idén.

I en artikel i Helsingin Sanomat för en vecka sedan tog borgmästarna Jan Vapaavuori (Saml) och Lauri Lyly (SDP) kraftigt ställning mot regeringens landskapsreform. Ledarna för Helsingfors och Tammerfors konstaterade att de kan godkänna vårdreformen, men att landskapsreformen bara skapar problem för kommunerna.

Vapaavuori och Lyly råder regeringen att avstå från hela landskapsreformen och förverkliga vårdreformen enligt landskapsmodellen – så att de som ser ett värde i den (läs Centern) också kan känna sig nöjda.

De nya landskapen skulle enligt regeringens förslag utöver social- och hälsovården ta hand om bland annat räddningsväsendet, lantbruksförvaltningen, miljö- och hälsoskyddet, arbetskraftsservicen, främjandet företagandet samt styra och planera markanvändningen.

I ett storstadsmöte som Vapaavuori hade sammankallat till torsdagskvällen uppges en stor del av de deltagande 21 stadsdirektörerna ha varit mycket kritiska till landskapsreformen.

Pekka Sauri (Grön), tidigare biträdande stadsdirektör i Helsingfors, tecknar en nästan lika negativ bild av landskapsreformen som Vapaavuori och Lyly. I en pamflett som publicerades i veckan konstaterar Sauri att det inte heller finns någonting som talar för så många som 18 landskap, de blir väldigt olika både till ekonomisk bärkraft och invånarantal.

Sauri ser ändå några ljuspunkter för kommunerna i den framtida organisationsmodellen då vården som har varit väldigt starkt statligt styrd lyfts bort. Kommunerna får större möjligheter att koncentrera sig på annat som är viktigt för invånarna och deras välfärd, bland annat utbildningen som får en allt större roll då ett framgångsrikt modernt samhälle ska skapas. Men det krävs aktivitet från kommunernas sida och satsningar på kommunernas egna särdrag.

Landskapens självständighet blir enligt Sauri en chimär. Då de saknar beskattningsrätt är de endast statens förlängda arm.

Finansminister Petteri Orpo (Saml) har bemött Vapaavuorilägrets kraftiga kritik mot att landskapen skulle ta över för kommunerna viktiga sektorer. Han har föreslagit att kanske också andra storstadsregioner kunde få samma undantag som huvudstadsregionen och själva fortsättningsvis rå över utvecklande och finansiering av näringslivet och arbetskraftsservicen.

Färska opinionsmätningar ger Samlingspartiet råg i ryggen och nu spänns landskapsbågen inom regeringen. Centern har enligt samma mätningar mycket att förlora. Partiets kära landskapsreform är närmare än någonsin och man vill inte släppa taget om den då den är så nära att förverkligas. Men samtidigt kan Centern inte ta risken att skapa en regeringskris och ett nyval då väljarstödet förefaller vara så svagt.

Det är i ljuset av detta man också ska se statsminister Juha Sipiläs signal härom dagen om att man är redo att åtminstone diskutera en justering av landskapens kompetens.

Tätt sammanbunden med landskapsreformen finns ju också vårdreformen och framför allt valfriheten som Samlingspartiet definitivt vill ha i hamn. Grundlagsutskottet satte tummen ner för många delar av valfriheten och ett nytt förslag har arbetats fram och ska bli klart i dagarna.

Hur samlingspartiet framöver agerar i fråga om landskapsreformen kan bero på hur de nya förslagen kring valfriheten tas emot. Om kritiken från till exempel De gröna och SDP avtar kan Samlingspartiet se en chans att få vårdreformen i önskad form godkänd utan landskapsreform – i en ny regering.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning