Landsfader Niinistö, pappa Sauli

Det kan bli en intressant kombination av liv och jobb som Sauli Niinistö ska pussla ihop – president och småbarnsfar som 70-75-åring.

Allting talar för att Sauli Niinistö på söndag väljs till republikens president för en andra mandatperiod. Om han i strid med alla opinionsmätningar inte skulle få över hälften av rösterna redan i första valomgången skjuts hans återval fram med två veckor.

Om och när Niinistö inleder sin andra period är det inte samme Niinistö som tog över efter Tarja Halonen 2012. Han har under åren som landets statsöverhuvud skaffat sig erfarenheter, kontakter och nätverk han inte hade för sex år sedan. Han har den här gången också en väl inkörd stab som inte nu behöver skrapas ihop och byggas upp. Det behövs ingen inkörningsperiod förrän den är fullt funktionsduglig och effektiv.

Situationen skiljer sig också i övrigt från den då Niinistö svor eden första gången. Omvärlden i dag ser väldigt annorlunda ut jämfört med 2012. Det innebär att inte heller Finlands president har exakt samma utmaningar nu som för sex år sedan. Såväl i Finlands närområde som längre bort har stora förändringar skett under Niinistös första period vilket innebär att utgångspunkten nu är en annan än då för vår president.

Det finns en fördel i att ha styrt ett land i sex år. Niinistös renommé bland statsöverhuvud både i Europa och utanför är god och ju äldre han blir i ämbetet, desto högre kan han stiga och värderas av kolleger. Det kan ge honom en pondus och ställning som överstiger ett litet lands statsöverhuvuds normala vikt i Europa och i hela världssamfundet.

Då en president sitter sin andra mandatperiod kan hen också slappna av. Niinistö gör förstås allt som står i hans makt med tanke på Finlands bästa, men han behöver inte bry sig om hur det han gör och säger upplevs av väljarna då ett återval inte är aktuellt.

Som president ger man bort sin partibok och står ovanför dags- och partipolitiken. Men det är klart att den ideologiska bakgrunden inte suddas ut i all hast. För en del är det dessutom svårare än för andra att lämna sitt parti och dess tankebanor.

Niinistö har en lång partipolitisk erfarenhet och har till och med en bakgrund som partiordförande för Samlingspartiet, men redan som talman tog han avstånd från också sitt eget parti. Under hans första sex presidentår har ingen tydlig partistämpel legat över honom och under den andra perioden blir den säkert ännu otydligare.

Niinistö själv är nu sex år äldre än 2012 och fyller 70 år i augusti. I den åldern har finländaren i gemen redan varit pensionär i många år. För Niinistös del väntar pensionen först då han redan hunnit fylla 75 år. Inte sedan Urho Kekkonens dagar har Finland haft en så gammal president som Niinistö kommer att vara under sin andra mandatperiod.

Presidenterna genast efter kriget, Mannerheim och Paasikivi, är de äldsta som har styrt Finland, medan Svinhufvud var exakt lika gammal under sin mandatperiod (1931–37) som Niinistö är under sin andra.

Niinistö förefaller vara i god kondition, inte minst då man beaktar hans ålder. Men det är klart att krafterna och energin för en person som är 70+ normalt börjar avta. Som president med erfarenhet av sex år vid posten kan han säkert beakta det här då han planerar sitt jobb.

Ett helt nytt läge uppstår om en tid då Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio får ett barn. Det är en unik situation för en sittande president.

Som president finns det givetvis alla möjligheter till hjälp med barnskötsel men givetvis vill Niinistö också själv delta och ta hand om sin baby. Fram till hans sista år som president hinner barnet nästan komma i förskoleålder så det händer mycket under de närmaste åren som presidenten säkert vill vara med om i barnets utveckling. Det kan bli en utmaning att sköta presidentskapet som tidigare då man själv går över 70-strecket och det samtidigt finns ett litet barn hemma.

Det är inte ett dugg överraskande om Niinistö under sin andra period medvetet gör en del omprioriteringar i sitt sätt att utföra sitt jobb. Bland annat kan nödvändigheten av en del resor och deltagande i all världens evenemang ifrågasättas mer än tidigare.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning