Landsbygdsverkets förskottsbetalningar ska höjas

Landsbygdsverket betalar en större andel av stöden för ekologisk växtproduktion till jordbrukarna denna höst. På bilden en kornåker i Vichtis.Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Landsbygdsverket betalar en större andel av stöden för ekologisk växtproduktion till jordbrukarna denna höst.

I praktiken betalas förskottsersättningar som motsvarar 85 procent av stödet i höst i stället för 75 procent som tidigare. Det här innebär förhöjda förskottsbetalningar till ett sammanlagt värde av 77 miljoner euro, uppger Landsbygdsverket.

Förskottsersättningarna ska betalas i oktober och november i höst. En av orsakerna till de förhöjda förskotten är EU-kommissionens beslut att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation inom ramen för landsbygdsprogrammet Fastlandsfinland.

Förskottsersättningarna för direktstöd ska enligt Landsbygdsverket utbetalas i december.

Dagens vardagsrum är köket

Köket är i dag mycket mer än en plats för matlagning. All orsak att satsa på kvalitet och planering då man bygger ett nytt. 13.8.2018 - 13.34