Landsbygdsverkets förskottsbetalningar ska höjas

Landsbygdsverket betalar en större andel av stöden för ekologisk växtproduktion till jordbrukarna denna höst. På bilden en kornåker i Vichtis. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Landsbygdsverket betalar en större andel av stöden för ekologisk växtproduktion till jordbrukarna denna höst.

I praktiken betalas förskottsersättningar som motsvarar 85 procent av stödet i höst i stället för 75 procent som tidigare. Det här innebär förhöjda förskottsbetalningar till ett sammanlagt värde av 77 miljoner euro, uppger Landsbygdsverket.

Förskottsersättningarna ska betalas i oktober och november i höst. En av orsakerna till de förhöjda förskotten är EU-kommissionens beslut att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation inom ramen för landsbygdsprogrammet Fastlandsfinland.

Förskottsersättningarna för direktstöd ska enligt Landsbygdsverket utbetalas i december.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02