Landningsbanorna i Malm ska bli park – så ser vinnande förslaget ut

Det vinnande förslaget Crossing Horizons. Bild: Maanlumo-Collaboratorio

En bäck blir en del av flygplatsområdet i det vinnande förslaget.

Utmaningarna var många när juryn skulle bestämma vilket av de 34 tävlingsförslagen för den stora planerade parken på Malms flygplats som var bäst.

– Ekologiska krav skulle koordineras med bevarandet av de kulturhistoriska värdena på Malms flygplats, säger jurymedlemmen Jyrki Sinkkilä, professor i landskapsarkitektur.

Avsikten är att Flygstationsparken ska betjäna de boende i området och också locka besökare från hela Helsingforsregionen. Området är stort, kring 20 hektar.

I slutändan var det förslaget Crossing Horizons som får stå modell för den fortsatta planeringen. Bakom det vinnande förslaget står arkitektbyråerna Maanlumo och Collaboratorio.

I förslaget bevaras områdets öppna karaktär. En bäck leds genom området till närliggade Stickelbackabäcken. Ängar, våtmarker och skog ska samsas med platser för diverse evenemang som konserter.

Parken väntas stå helt klar om cirka 15 år. Området ska öppnas för allmänheten redan i vår, enligt staden.

Ängar är en viktig del av förslaget. Bild: Maanlumo-Collaboratorio

Elsi Lehto på arkitektbyrån Maanlumo som står bakom förslaget säger att man strävat efter något annat än den traditionella parken med gräsmattor och träd i ordnade rader.

– I stället vill vi ge rum för flera biotoper och så kallade mikrohabitat, säger Lehto.

En del av den målsättningen är att återbörda en del av landskapet till tiden före flygplatsen. I det närliggande området ligger Fallkulla gård. Det vinnande förslaget bär på många element som också kan hittas i ett jordbrukslandskap.

Landningsbanorna ska bevaras och en stor del av aktiviteterna ska ske i anslutning till dem.

Lång process

Parktävlingen är en del av stadens planer på att bygga bostäder i området för upp till 25 000 helsingforsare.

Nuvarande Malms flygplats är redan anvisat för bostäder i landskapsplanen och generalplanen och stadens största partier står bakom byggplanerna.

Samtidigt finns det ett fortsatt motstånd bland dem som vill se att flygplatsverksamheten fortsätter. Juridiska tvister har bromsat planeringen och flygplatsen är ett tema bland en del av väljarna och kandidaterna i kommunalvalet i april.

På själva flygplatsen ska hyresgästen Malms flygplatsförening lämna området senast i mitten av mars. De nuvarande aktörerna har fått mera tid att lämna området. Ursprungligen skulle området tömmas redan i januari.

En bäck eller ett dike samlar upp regnvatten och leder det till närliggande Stickelbackabäcken. Bild: Maanlumo-Collaboratorio

Parktävlingen är en del av stadens planer på att bygga bostäder i området för upp till 25 000 helsingforsare. Bild: Maanlumo-Collaboratorio

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning