Länder ödeläggs, nationer förintas

Samtidigt snuddar Shelley vid den mycket moderna insikten att naturen inte behöver människor.

Jag läser en roman som utkom 1826 men är rykande aktuell. Den är av Mary Shelley (mest känd som författare till Frankenstein) och heter Den sista människan. Den utspelas från 2070 framåt i ett England...