Låna, gråna, fåna, tråna, vad månne rimmar på corona?

De senaste dagarna har jag rest världen runt, på det sätt man kan göra så just nu: hemma, med musikens hjälp. Just nu diktar hela världen nämligen sånger på ett gemensamt tema. I avsaknad av Eurovisio...