Lån finansierar en allt större del av nya bostäder

Det har blivit allt vanligare att köpa nya bostäder med stora lån och allt oftare täcker lånen över 70 procent av bostädernas pris.

Låneandelarna för nya bostäder växer kraftigt framför allt i de stora städerna, skriver statistikern Arto Andersson i en bloggtext för statistikcentralen. Andersson vill i sin bloggtext lyfta fram hur de gömda skulderna har ökat den senaste tiden.

År 2010 finansierades kring en femtedel av nya bostadsköp med lån som täckte över 70 procent av bostäderna. 2017 är siffran över två femtedelar.

Framför allt i städerna är det vanligt att köpa nya bostäder med jättelån. I Uleåborg, Åbo och Tammerfors köptes över hälften av alla nya bostäder med lån som täckte över 70 procent av bostaden.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03