Lamt utländskt intresse för att hyra Aranda

Havsforskningsfartyget Aranda har genomgått en gedigen modernisering som kostade 15 miljoner euro. Finlands miljöcentral har försökt hyra ut fartyget till utländska samarbetspartner, men intresset för ett internationellt samarbete har än så länge varit svalt. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Inga nya statliga aktörer i Östersjöregionen har visat intresse för att hyra det finska forskningsfartyget Aranda för forskning av den marina miljön.

Havsforskningsfartyget Aranda renoverades för sammanlagt 15 miljoner euro i fjol. På grund av nedskurna statliga budgetanslag och den dyra renoveringen har Finlands miljöcentral försökt hitta nya utlä...