Läkemedlen får inte ge fördel – "systemet mer transparent än förut"

Krista Pärmäkoski vann tre OS-medaljer i Pyeongchang.Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Toppidrottare lider av samma slags sjukdomar som vanligt folk – och behöver ibland medicin.

Det var Ilta-Sanomat som gick ut med uppgifterna om att Krista Pärmäkoski använt sig av ett förbjudet läkemedel med dispens i OS. Det är oklart vilken typ av läkemedel hon använt sig av.

Det är inte ovanligt att toppidrottsutövare behöver läkemedel som kräver dispens. Men det är en relativt komplicerad process och används endast då det är nödvändigt av hälsoskäl.

– Idrottsutövare lider av samma slags sjukdomar som vanligt folk, säger Katja Mjøsund, ordförande i dispenskommittén vid Finlands centrum för etik inom idrottens (FCEI) samt en av medlemmarna i internationella antidopningsbyrån Wadas expertgrupp för läkemedelsdispenser, som understryker att hon inte kommenterar Pärmäkoskis fall, utan enbart läkemedelsdispenser generellt.

– Utgångspunkten är att det inte går att behandla sjukdomen eller symptomen med ett alternativt, tillåtet läkemedel.

Ofta kortison

Dispensansökningarna gäller oftast kortison i tablettform,som används för att behandla kraftiga allergier, inflammatorisk tarmsjukdom, förvärrad astma eller reumatisk sjukdom. Kortison är tillåtet i tablettform utanför tävling, men oral behandling eller injektioner direkt i muskeln kräver dispens i samband med tävling. Kortisonbehandling av exempelvis i inflammerade senor är dock tillåtet utan läkemedelsdispens.

Ibland behövs det också läkemedelsdispens för astmaläkemedel eller insulin, som används för att behandla diabetes. Uthållighetsidrott och i synnerhet längdåkning har i flera undersökningar visat sig utsätta idrottsutövarna för ansträngningsastma och lindrigare besvär med luftvägarna. Astmamedicin förbättrar inte syreupptagningsförmågan för en frisk person, men gör att idrottare med astma kan tävla på samma villkor som andra.

– En del astmamediciner är tillåtna utan dispens, men om de inte fungerar går det att få dispens för andra läkemedel, säger Mjøsund.

Noggrann granskning

Dispenserna gäller för allt mellan en dag och tio år. I vissa kliniska undersökningar har långvarig överdosering av astmamedicin haft en svag anabol effekt, men så stora doser är inte tillåtna ens med dispens – utom kanske i absoluta nödfall. Det är till exempel tillåtet att inhalera högst 1 600 mikrogram per dygn eller 800 mikrogram per 12 timmar av det vanliga astmaläkemedlet salbutamol.

För att få använda ett förbjudet läkemedel måste idrottsutövaren tillsammans med sin läkare ansöka om dispens av FCEI:s dispenskommitté i Finland eller respektive internationellt grenförbund.

– Dispenskommittén eller grenförbundets dispenskommitté består av läkare, som ska få tillgång till alla sjukjournaler, undersökningsresultat och labbprover. De ska kunna ställa samma diagnos som idrottarens egna läkare, säger Mjøsund.

Jämlikt system

En internationell elitidrottare som Pärmäkoski måste ansöka dispens av sitt grenförbund, i det här fallet internationella skidförbundet Fis. I praktiken innebär det exempelvis att det norska landslagets läkemedelsdispenser behandlas av samma utskott som behandlar svenskarnas och finländarnas ansökningar.

– Det finns inga nationella skillnader på den internationella elitnivån, utan alla behandlas jämlikt, säger Mjøsund.

Idrottsutövarna som deltar i OS måste dessutom få sina läkemedelsdispenser godkända av internationella olympiska kommittén IOK. Under OS är det IOK som beviljar läkemedelsdispenser för akuta sjukdomsfall.

"Högst ovanligt"

FCEI:s dispenskommitte beviljar årligen cirka 150 läkemedelsdispenser för tävlingsidrottare. Motionärer behöver inte dispens, men i tävlingsklasserna behövs det dispens i de flesta idrottsgrenarna. Ungefär 5-8 ansökningar per år blir avslagna.

– Vanligtvis har tävlingsidrottare gått igenom alla slags undersökningar och prövat olika behandlingar innan de ansöker om dispens, så det är högst ovanligt att de inte blir godkända.

Kriterierna för att bevilja en läkemedelsdispens är stränga. Läkemedlet måste vara nödvändigt för att inte äventyra idrottsutövarens hälsa, det får inte förbättra prestationsförmågan i jämförelse med en frisk person, och dispens beviljas bara om det inte finns några alternativa behandlingsmetoder eller andra,tillåtna läkemedel. Det går inte att få dispens för vilka läkemedel som helst, till exempel för hormonbehandling är det svårt.

Misstänkt missbruk

Alla läkemedelsdispenser matas numera in i den internationella antidopningsbyrån Wadas databas Adams, så Wada har tillgång till uppgifterna. Systemet är svårt att manipulera.

– Systemet har blivit mera transparent och fungerar i sig ganska bra.

I Storbritannien har det framkommit misstankar om att cykelstallet Team Sky utnyttjat läkemedelsdispenser i prestationshöjande syfte, då Bradley Wiggins vann Tour de France. Wiggins misstänks ha använt kortisoninjektioner för att gå ner i vikt före viktiga tävlingar.

– Det är förstås allvarligt om man utnyttjat systemet. Vi har diskuterat fallet i Wada, men vi kan inte skydda oss mot brott. Om en läkare exempelvis förfalskar provresultat är det kriminellt. Men det här har hänt innan systemet blev så transparent som det är nuförtiden – och i cykling har det hänt betydligt grovare saker.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00