Läkemedelstransporter till Finland säkerställs med fartyg

Nordsjö hamn i Helsingfors. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Nästan nittio procent av Finlands import och export transporteras till sjöss.

Utrikes sjötransporter fortsätter trots undantagsförhållanden som coronaepidemin orsakat. Rederierna i Finland uppger i ett pressmeddelande att man samarbetar ständigt med myndigheter och försörjningsberedskapsorganisationen för att säkerställa kontinuiteten av sjötransporterna.

Föreningen för läkemedelsindustrin har vädjat att transporten av läkemedel och andra kritiska gods skall tryggas.

– Tillgång till dagligvaror, såsom mat och läkemedel, säkerställs i Finland. Regeringen har i sina riktlinjer för undantagsförhållanden konstaterat att transport av gods och frakt tryggas. Rederierna, myndigheter och försörjningsberedskapsorganisationen samarbetar aktivt för att all frakt transporteras, säger vd Tiina Tuurnala vid Rederierna i Finland i pressmeddelandet.

Nästan nittio procent av Finlands import och export transporteras till sjöss.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning