Läkartjänster: ”Svenskan på undantag är ingen automat”

Bild: LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Hälsocentralläkare i Helsingfors ska kunna åtminstone lite svenska, anser stadsstyrelsen som värnar om stadens tvåspråkighet.

Stadsstyrelsen i Helsingfors godkände i november anställningen av två läkare med utländsk bakgrund. De fick tjänster vid Kvarnbäckens respektive Sockenbacka hälsostationer utan att uppfylla det generella kravet på att kunna svenska "nöjaktigt".

På måndagen var det dags igen. Men nu handlar det om att bevilja dispens åt läkare som redan utsetts till tjänsterna och som i övrigt uppfyller kraven men inte när det gäller svenskan. Förfarandet beror på en ny tolkning av reglerna – undantag från språkkraven måste godkännas av stadsstyrelsen.

– Styrelsen är enig. Undantag är ingen automat, säger SFP:s Marcus Rantala.

På hösten sades det att beslutet inte påverkar teamen på de tre svenskspråkiga hälsostationerna i Femkanten, Kvarnbäcken och Munksnäs. Samma gäller nu.

Till stadsstyrelsens beslut fogades Marcus Rantalas förslag att styrelsen framöver betonar vikten av systematisk utbildning i det svenska språket vid social- och hälsovårdsverket så att den svenskspråkiga servicen tryggas.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03