Läkarköer irriterar, kort väg till vårdcentralen gillas

Bild: Mostphotos

Det är aningen lättare att få tid till en hälsocentralläkare i dag än för tre år sedan, men fortfarande tycker fyra av tio patienter att de får vänta för länge på att få träffa en läkare.

Det är främst i huvudstadsregionen och i landets större städer som patienterna irriterar sig över tiden det tar att få komma till en läkare på vårdcentral. Vissa vårdcentraler har dessutom svårt att locka läkare till fasta tjänster och därför sköts ungefär en av fem vakanser av vikarier. Vikarierna är antingen läkare från privata bolag eller unga läkare som utför sin nio månader långa obligatoriska praktik vid vårdcentral.

Cirka fem procent av läkarvakanserna vid vårdcentralerna är obesatta.

– Det största problemet här är att antalet vikarierande läkare har fördubblats på tio år. Inget ont om vikarier i sig, men om man ska stärka servicen på grundnivå så borde läkarna arbeta länge på samma ställe så att de lär känna sina patienter och kan skapa en fungerande relation till dem, säger Heikki Pärnänen, ledare för politiksektorn vid Finlands läkarförbund.

Problemet med att läkarnas praktikperiod leder till täta läkarbyten för patienterna har också diskuterats i föreningen för unga läkare, där man grunnat över lösningar som skulle ge patienterna kontinuitet samtidigt som de unga läkarna kunde få fungerande praktik och handledning.

Snabb service viktigast

I medeltal 4,7 procent av läkarvakanserna vid vårdcentralerna var obesatta den dag i oktober 2017 som enkäten gjordes. Det betyder 188,5 heltidsanställda läkare i hela landet. Läget varierar ändå beroende på region. Samma dag var 17 procent av tjänsterna i Kajanaland obesatta, medan siffran för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt var 4,7 procent och 0 på Åland. Ser man på frågan ur en annan vinkel bor 40 procent av finländarna i områden där läkarbristen inte är ett problem.

När patienterna väljer vårdcentral är det viktigaste kriteriet att man får service snabbt. Patienterna uppskattar också kvaliteten och att de har kort väg till vårdcentralen. Däremot bryr sig långt ifrån alla om ifall läkaren är offentligt anställd eller kommer från privatsidan.

Siffrorna som gäller läkarvakanser kommer från en enkät som läkarnas fackorganisation Läkarförbundet gör med tre års mellanrum. Statistiken kan ses som pålitlig eftersom varenda en av Finlands 148 hälsocentraler har svarat på frågorna, som ställdes under en dag i oktober 2017. Patienternas åsikter kommer från en enkät som TNS Gallup gjorde på uppdrag av förbundet i september 2017. I den deltog 1 000 finländare.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03