Läkarförbundet: Låt sakkunniga avgöra ordningsföljden

Bild: Ari Sundberg/SPT

Finlands läkarförbund varnar för att tolkningen av vaccinationsbehovets omfattning varierar mellan olika vårdenheter, vilket i värsta fall kan leda till att hälsovården inte fungerar.

I takt med att vi närmar oss vaccineringar av den friska befolkningen i arbetsför ålder blir det viktigt att vaccinationsordningen är så tydlig och begriplig som möjligt.

För att det ska lyckas bör ärendet skötas av oberoende sakkunniga. Det skriver Finlands läkarförbund i ett pressmeddelande på fredagen.

Den nationella vaccinationsgruppen och andra sakkunniga inom smittsamma sjukdomar består av landets största expertis inom området, och dessa bör ges arbetsro för att förbereda ärendet.

"Vaccinationerna bör även i fortsättningen ske på ett jämlikt sätt och så att hälsoeffekterna blir så stora som möjligt", skriver förbundet.

Största delen ännu ovaccinerad

Enligt förbundet bör beslut om vaccinationsordning baseras på medicinska och epidemiologiska bedömningar där man beaktar smittrisken, risken för att utveckla en allvarlig form av covid-19 och förhindrandet av att epidemin strids.

Den delen av sjukvårdspersonalen som är i direkt kontakt med covid-19 har blivit vaccinerad, men största delen av personalen är ännu ovaccinerad.

"Tolkningen av vaccinationsbehovets omfattning varierar mellan olika vårdenheter, vilket i värsta fall kan leda till att hälsovården inte fungerar. Situationen kan bli särskilt svår under semesterperioden då man blir tvungen att använda sig av vikarier", skriver förbundet.

"För att säkerställa vårdens bärkraft måste vaccineringar av yrkesverksamma i de mest kritiska rollerna säkerställas."

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning