Läkare om frivillig dödshjälp: Vi kan inte undvika vår plikt att hjälpa

Bild: Wilfred Hildonen

Vi som vårdande läkare måste inse att det ytterst handlar om en medborgarfråga som berör något fullständigt fundamentalt i medicinsk etik: patientens självbestämmande.

Debatten om frivillig dödshjälp har varit livlig i Finland och Sverige de senaste åren. Det finska medborgarinitiativet om frivillig dödshjälp mobiliserade ett omfattande publikt intresse med över 60...