Läkare och professorer ryter till: Nej till mer distansundervisning

Barnläkarföreningen i Finland säger nej till förslaget om en återgång till distansundervisning i skolorna. De backas upp av professorer i pediatrik. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Det öppna brev till regeringen som tio barnläkare skrev har nu fått uppbackning av Barnläkarföreningen i Finland och samtliga professorer i pediatrik: "Barnens rättigheter är de vuxnas skyldighet."

Även Barnläkarföreningen i Finland tar ställning till frågan om distansundervisning, och skriver under ett öppet brev till regeringen som en grupp barnläkare författade i torsdags.

Utöver dem har också professorerna i pediatrik från runtom i hela landet skrivit under.

"Även om omikronvarianten lett till att epidemisituationen snabbt försämrats, så hjälper det inte att införa en period av distansundervisning", skriver de.

De hänvisar till inhemska och internationella data som visar att skolstängningar inte tillfört mycket i epidemihanteringen.

"I Finland har sjukvården av barn och unga med anledning av coronaviruset varit väldigt ringa under hela epidemin, och barn har sällan haft allvarliga efterverkningar", skriver läkarna och professorerna.

De hänvisar också till att effekterna av att begränsa barnens hobbyer och sociala liv är allvarliga. "Barnens rättigheter är de vuxnas skyldighet", avslutas brevet.

Också Institutet för hälsa och välfärd THL sade i sitt utlåtande strax före jul att det finns "mycket svaga grunder" för skolstängningar.

I utlåtandet konstaterades att skolelevernas andel av sjukdomsbördan varit liten, trots att de gått i närundervisning och haft kontakter med andra. Inte heller förorsakade skolstarten på hösten 2020 en sådan spridningstopp man hade befarat, tvärtom, motiverade institutet som hänvisade till publicerade artiklar om lägre spridning bland barn.

Åldersgruppen 12-17-åringar har fått sina första och andra vaccindoser mer nyligen än den vuxna befolkningen, skriver institutet vidare och ser inte heller skolstängningar för den här gruppen som motiverat ur epidemiologisk synvinkel.

Regeringen behandlade frågan om undervisningen före jul och kom då fram till att inte rekommendera distansundervisning eller förlängt jullov.

Sedan dess har frågan om distansundervisning tagits upp bland de åtgärder som social- och hälsovårdsministeriet berett. Regeringens coronaministergrupp behandlar eventuella nya åtgärder under fredagen, men flera ministrar har redan uttryckt sig kritiskt till distansundervisning, och sagt att barn ska drabbas allra sist.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning